صفحه اصلي > راهنمای مراجعین > لیست پزشکان مرکز 

دکتر مجتبی احمد زاده متخصص جراح عمومی

 

خانم دکتر بهناز ورامینیان متخصص داخلی

 

دکتر محمدعطاپور متخصص اطفال

 

دکتر خالد رحمانیا متخصص اطفال

دکتر علی اکبری متخصص بیهوشی

 

خانم دکتر سکینه احمدزاده متخصص قلب

 

دکتر مصطفی جعفری متخصص پاتولوژی

 

خانم دکتر معمارزاده متخصص زنان و زایمان

 

خانم دکتر مسعودی متخصص زنان و زایمان

 

خانم دکتر فرزانه اخوان متخصص سونوگرافی و رادیولوژیست