• افتتاحیه سی تی اسکن و اورژانس بینارستان رستمانی
  افتتاحیه سی تی اسکن و اورژانس بینارستان رستمانی با حضور وزیر بهداشت جناب آقای دکتر هاشمی

 • بدون شرح
  بدون شرح

 • افتتاح سی تی اسکن بیمارستان رستمانی با حضور وزیر بهداشت در برنامه نظام سلامت
  افتتاح سی تی اسکن بیمارستان رستمانی با حضور وزیر بهداشت در برنامه نظام سلامت

 • افتتاح سی تی اسکن و اورژانش بیمارستان رستمانی با حضور وزیر بهداشت در برنامه نظام سلامت
  افتتاح سی تی اسکن و اورژانش بیمارستان رستمانی با حضور وزیر بهداشت در برنامه نظام سلامت

 • بدون شرح
  بدون شرح

 
 
 
 
 
لينك هاي مفيد
سامانه ها
خدمات الكترونيك

بندرعباس-گلشهر شمالي-خيابان داروپخش تلفن: 2-07633666240  فاكس:07633667201 ايميل:koodakan@hums.ac.ir

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved